PRIVATHÄSTARNA på ÖHF:S anläggning kommer att presenteras på varsin sida och med varsitt bildgalleri för att kunna bygga på med bilder vartefter.

Om du vill att din häst ska vara med i bildgalleriet, måste du själv lämna in de uppgifter du vill ha med, via mailen eller USB. Ingen text och bild lägges upp innan ägaren gett sin medgivan eller lämnat in uppgifter!

Du kan när du vill utöka med nytt material eller bilder.