Verksamhetsmål & Policy  för Överums Hästsportförening

  • Föreningens policy eftersträvar att skapa en lugn och trygg miljö för
      såväl vuxna som barn, samt att samma förutsättningar ska finnas
    för både lektionsryttare och privatryttare.
  • Samtliga anställda, ledare och förtroendevalda funktionärer ska agera
      bra förebilder för övriga medlemmar, genom att behandla alla utifrån
    varje individs förutsättning.
    Även hästarna som finns på vår anläggning skall behandlas korrekt
     utifrån deras egenskap och bakgrund.
  •  Säkerheten skall alltid sättas i fokus i vår verksamhet och vi utgår från att alla följer våra regler, både muntliga och de som finns uppsatta i stallarna. 
  •  På vår ridskola arbetar vi för att stävja mobbning och droger.

       Anläggningen är av Ridsportförbundet utsedd som rökfri sedan 2006.

 

                               Överums Hästsportförening

 

                             med eleven och hästen i fokus!

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

I dokumentet här nedan kan du läsa ÖHF:s verksamhetsmål och policy