FÖRENINGEN HAR TVÅ KOMMITTÉER

          TRIVSELKOMMITTÉN 2018 BESTÅR AV

Mona Gustafsson, Elin Alexandersson, Maria Ruwoldt och Annelie Wirskog

 

 

                TÄVLINGSKOMMITTÉN 2018 BESTÅR AV

Malin Haller, Roland Haller, Anna Alexandersson, Alexandra Gustafsson,

Ida Wirskog, Emma Lundberg, Ingrid Myhrén, Anna Broberg och Saida Haller.